• Anda Pengunjung ke-

 • Peta Lokasi

 • a

 • Karya tulis

 • Komentar Anda

  maziesolis45696 on A – Z success
  Alfa trophy on Benda Itu bernama Plakat.…
  Bodin Lingga@ Bintan… on Benda Itu bernama Plakat.…
  abdul aziz on Kisah Katak dan Rembulan …
  abdul latif on Hidup Mandiri
 • Motto hidup

 • Link

 • Advertisements

Menjelang Wisuda

Yaaa… bulan maret sudah hampir tiba… saatnya mempersiapkan wisuda…. Semua sudah beres… dari segi administrasi… hanya tinggal ngumpulin uang aja buat bayar yudisiumnya….

Deg-degan juga kemarin pas menjelang detik-detik keluarnya semua nilai tanggal 26 Januari… Soalnya aku berharap banget bisa lulus…. Wahhh… tapi alhamdulillah akhirnya lulus…

Kesibukan sekarang lagi mau les bahasa inggris buat ngisi waktu luang menunggu wisuda… Lagi pula lumayan gratis di UPT Bahasa Inggris ITS… Sayang kalo gak dimanfaatkan…. Dan juga sedang nyari-nyari kerjaan… siapa tahu bisa apply di perusahaan yang bonafit untuk jenjang karir ke depan… Insya Allah…. Temen-temen angkatan juga banyak ngasih selamat dan dukungan buatku….

Makasih ya temen-temen… Mudah-mudahan, meski aku dah lulus duluan, tapi persahabatan kita kan selalu terjaga… VIVAT TI…!!!

Oh iya, akhir-akhir ini sering kehujanan… jadinya kesehatannya agak sedikit menurun… apalagi kemarin telat makan…. akibatnya agak sedikit demam deh… Tapi sekarang sudah lumayan… dah gak panas lagi…

Ijinkan aku mengucap terima kasih….

Pada-Mu Ya Rabbi….

Atas Pertolongan-Mu selama ini…

Selama aku menempuh pendidikan selama ini…

Amin…

Advertisements

Do’a Harian Ramadhan

Doa hari – 1
Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagaimana puasa
orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah
malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar
melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dari tidurnya
orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku … Wahai
Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai
Pengampun para pembuat dosa.

Doa hari – 2
Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada keridloan-MU dan
jauhkanlah aku dari kemurkaan serta balasan-MU.
Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU
dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dad semua
Pengasih!!

Doa hari – 3
Yaa Allah! Berikanlah aku rizki akal dan kewaspadaan.
dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan.
Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang
KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha
Dermawan dari semua dermawan!

Doa hari – 4
Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk
menegakkan perintah-perintah- MU, dan berilah aku
manisnya berdzikir mengingat-MU. Berilah aku kekuatan
untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan-
MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan
perlindungan- MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

 

Continue reading

DO’A SEHARI-HARI….

1.Do’a Sebelum Makan

Allahumma baarik lanaa fiimaa razaqtana wa qinaa
‘adzaa-bannaari Bismillahirrahmaani raahiimi.

Artinya : Ya Allah berkahilah kami dalam rezki yang
telah Engkau limpahkan kepada kami, dan peliharalah
kami dari siksa neraka. Dengan nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. (HR. Ibnu as-Sani)

2. Do’a Sesudah Makan

Alhamdulillahilladz ii ath’amanaa wa saqaanaa wa
ja’alanaa muslimiina

Artinya : Segala puji bagi Allah Yang telah memberi
kami makan dan minum, serta menjadikan kami muslim.
(HR. Abu Daud)

Alhamdulilaahilladz i ath’amanii hadzaa wa razaqaniihi
min ghayri hawlin minnii wa laa quwwatin.

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah memberiku
makanan ini dan melipahkannya kepadaku tanpa daya dan
kekuatanku. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

3. Do’a Sebelum Tidur

Bismikallahhumma ahyaa wa bismika amuutu.

Artinya : Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan
nama-Mu aku mati. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Do’a Sesudah Bangun Tidur

Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba’da maa amaatanaa
wa ilayhin nusyuuru

Artinya : Segala puji bagi Allah yang menghidupkan
kami setelah mematikan kami. Kepada-Nya-lah kami akan
kembali (HR. Bukhari)

5.Do’a Terkejut Bangun Dari Tidur

A’uudzu bikalimaatillahit tammaati min ghadhabihi wa
min syarri ‘ibaadihi wa min hamazaatisy syayaathiini
wa an yahdhuruuni

Artinya : Aku berlindung dengan kalimah Allah yang
sempurna dari kemarahan Allah dari kejahatan
hamba-hamba- Nya dan dari gangguan setan dan dari
kehadiran mereka (HR. Abu Daud dan Tir-middzi)

6.Do’a Mimpi Baik

Alhamudlillaahirrab bil ‘alamiina

Artinya : Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam
(HR. Bukhari)

7.Do’a Mimpi Tidak Baik

Allaahumma innii a;uudzu bika min ‘amalisy syaythaani,
wa sayyi’aatil ahlaami

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu dari perbuatan setan dan dari mimpi-mimpi
yang buruk (HR. Ibn as-Sani)

8.Do’a Sesudah Duduk Bangun Tidur

Laa ilaaha illaa anta subhaanaka allahuma zidnii
‘ilman wa laa tuzigh qalbii ba’da idz hadaitanii wa
hablii min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu.

Artinya : Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, maha suci
Engkau ya Allah, aku minta ampun kepada-Mu tentang
dosa-dosaku, dan aku mohon rahmat-Mu tentang
dosa-dosaku, dan aku mohon rahmat-Mu. Ya Allah,
tambahlah ilmuku dan janganlah Engkau gelincirkan
hatiku setelah Engkau memberi petunjuk kepadaku, dan
karuniakanlah rahmat untuk-ku daripada-Mu,
sesungguhnya Engkaulah yang maha Memberi. (HR. Abu
Daud)

9.Do’a Menjelang Shubuh

Allaahumma innii a’uuzdu bika min dhiiqid dun-yaa wa
dhiiqi yaumil qiyaamati.

Artinya : Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari
kiamat. (HR. Abu Daud)

10. Do’a Menyambut Datangnya Pagi

Ashbagnaa wa ashbahal mulku lillaahi ‘Azza wa jalla,
wal hamdu lillaahi, wal kibriyaa’u wal ‘azhamatu
lillaahi, wal khalqu wal amru wallailu wannahaaru wa
maa sakana fiihimaa lillaahi Ta’aalaa. Allahummaj’al
awwala haadzan nahaari shalaahan wa ausathahu
najaahan, wa aakhirahu falaahan, yaa arhamar
raahimiina.

Artinya : Kami telah mendapatkan Shubuh dan jadilah
segala kekuasaan kepunyaan Allah, demikian juga
kebesaran dan keagungan, penciptaan makhluk, segala
urusan, malam dan siang dan segala yang terjadi pada
keduanya, semuanya kepunyaan Allah Ta’ala. Ya Allah,
jadikanlah permulaan hari ini suatu kebaikan dan
pertengahannya suatu kemenangan dan penghabisannya
suatu kejayaan, wahai Tuhan yang paling Penyayang dari
segala penyayang.

Allahumma innii as’aluka ‘ilman naafi’an wa rizqan
thayyiban wa ‘amalan mutaqabbalan

Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu
ilmu yang berguna, rezki yang baik dan amal yang baik
Diterima. (h.r. Ibnu Majah)

11. Do’a Menyambut Petang Hari

Amsainaa wa amsal mulku lillaahi walhamdulillahi, laa
ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu. Allahumma
innii as’aluka min khairi haadzihil lailati wa
khhaiiri maa fiihaa, wa a’uudzu bika min syarrihaa wa
syarrimaa fiihaa. Allaahumma innii a’udzuu bika minal
kasali walharami wa suu’il kibari wa fitnatid dun-yaa
wa ‘adzaabil qabri.

Artinya : Kami telah mendapatkan petang, dan jadilah
kekuasaan dan segala puji kepunyaan Allah, tidak ada
sekutu bagi-Nya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon
kepada-Mu kebaikan malam ini dan kebaikan yang
terdapat padanya dan aku berlindung dengan-Mu dari
kejahatannya dan kejahatan yang terdapat padanya. Ya
Allah, aku berlindung kepada-Mu dari malas, tua
bangka, dan dari keburukan lanjut umur dan gangguan
dunia dan azab kubur. (HR. Muslim)

Allaahumma anta rabbii, laa ilaaha illaa anta, ‘alaika
tawakakaltu wa anta rabbul ‘arsyil ‘azhiimi, maa
syaa’allahu kaana, wa maa lam yasya’ lam yakun. Laa
haula wa laa quwwata illaa billahil ‘alliyyil
‘azhiimi. A’lamu annallaaha ‘alaa kuli syai’in
qadiirun, wa annallahu qad ahaatha bukillin syai’in
‘ilman. Allahumma innii a’uudzu bika min syarri
nafsii, wa min syarri kuli daabbatin anta aakhidzun bi
naashiyatihaa. Inaa rabbii’alaa shiraathin
mustaqiimin.

Artinya : Ya allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan
yang lain kecuali Engkau, kepada-Mu aku bertawakkal,
dan engkau adalah penguasa ‘Arasy Yang Maha Agung, apa
yang dekehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang
tidak dikehendaki- Nya, tidak akan terjadi, tidak ada
daya dan uapaya melainkan dengan Allah yang Maha
Tinggi dan Maha Besar. Aku mengetahui bahwa Allah Maha
Berkuasa atas segala sesuatu, dan bahwa pengetahuan
Allah meliputi segala sesuatu. Ya Allah, aku
berlindung dengan-Mu dari kejahatan dariku, dan
kejahatan setiap binatang yang melata yang Engkau
dapat bertindak terhadapnya, sesungguhnya Tuhanku di
atas jalan yang lurus.

12. Do’a Masuk Rumah

Assalaamu ‘alaynaa wa ‘ alaa ‘ibaadillahish
shaalihiina. Allaahumma innii as-aluka khayral mawliji
wa khayral makhraji. Bismillahi walajnaa wa
bismillaahi kharahnaa wa ‘alallahi tawakkalnaa,
alhamdulilaahil ladzii awaanii.

Artinya : Semoga Allah mencurahkan keselamatan atas
kami dan atas hamba-hamba- Nya yang shalih. Ya Allah,
bahwasanya aku memohon pada-Mu kebaikan tempat masuk
dan tempat keluarku. Dengan menyebut nama-Mu aku
masuk, dan dengan mneyebut nama Allah aku keluar. Dan
kepada Allah Tuhan kami, kami berserah diri. Segala
puji bagi Allah yang telah melindungi kami. (HR. Abu
Daud)

13. Do’a Keluar Rumah

Bismilaahi tawakkaltu ‘alallahi wa laa hawla wa laa
quwwata illaa billaahi.

Artinya : Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan
diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan
selain dengan Allah saja. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

14. Do’a Menuju Masjid

Allaahummaj’ al fii qalbii nuuran wa fii lisaanii
nuuran waj’al fii sam’ii nuuran waj’al fii basharii
nuuran waj’al min khalfii wa min amaamii nuuran waj’al
min fawqii nuuran wa min tahtii nuuran. Allahumma
a’thinii nuuran.

Artinya : Ya Allah, jadikanlah dalam qalbuku nur,
dalam lisanku nur, jadikanlah dalam pendengaranku nur
dan dalam penglihatanku nur. Jadikanlah dari
belakang-ku nur dan dari depanku nur. Jadikanlah dari
atasku nur dan dari bawahku nur. Ya Allah, berilah aku
nur tersebut. (HR.Muslim)

15. Do’a Masuk Masjid

A’uudzu billahil ‘aliyyil ‘azhiimi. Wa biwajhihil
kariimi, wa bisulthaanihil qadiimi minasy syaythaanir
rajiimi alhamdu lillahi rabbil ‘aalamiina. Allaahumma
shalli wa sallim ‘alaa muhammadin wa ‘alaa aali
muhammadin. Allaahumaghfirlii dzunuubii waftah lii
abwaaba rahmatika.

Artinya : Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Tinggi
dan Maha Besar. Dan demi wajah-Nya Yang Maha Mulia dan
dengan kekuasaan-Nya Yang tak berpermulaan (berlindung
aku) dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Segala puji
kepunyaan Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, sanjung
dan selamatkanlah Nabi Muhammad saw. Dan keluarganya.
Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah
bagiku segala pintu rahmat-Mu. (h.r. Abu Daud)

Allaahummaftah lii abwaaba rahmatika.

Artinya : Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu
rahmat-Mu. (h.r. Muslim)

16. Do’a Keluar Masjid

Allaahumma innii as’aluka min fadhlika

Artinya : Ya Allah, aku memohon kepada-Mu karunia-Mu.
(HR. Muslim, Abu Daud, an-Nasa’I dan Ibnu Majah)

17. Do’a Masuk WC

Allaahumma innii a’uudzubika minal khubutsi wal
khabaa’itsi.

Artinya : Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari
syaitan besar laki-laki dan betina. (HR. Bukhari dan
Muslim)

18. Do’a Keluar WC

Ghufraanaka. Alhamdulillaahil ladzii adzhaba ‘annjil
adzaa wa’aafaanii.

Artinya : Ku memohon ampunan-Mu. Segala puji bagi
Allah yang telah menghilangkan penyakitku dan telah
menyembuhkan/ menyelamatkanku. (HR. Abu Daud)

19. Sewaktu Bepergian

Allahumma bika asra’iinu wa ‘alayka atawakkalu.
Allaahumma dzallil lii shu’uubata amrii wa sahhil
‘alayya masyaqqata safarii warzuqnii minal khayri
aktsara mim maa athlubu washrif ‘ annii kulla syarrin.
Rabbisyarahlii shadrii wa yassirlii amrii. Allaahumma
innii astahfizhuka wa astawdi’uka nafsii wa diinii wa
ahlii wa aqaaribii wa kulla maa an’amta ‘alayya wa
‘alayhim bihi min aakhiratin wa dun-yaa, fahfazhnaa
ajma’iina min kulli suu’in yaa kariimu, da’waahum
fiihaasubhaanakalla humma wa tahiyyatuhum fitha
salaamun, wa aakhiru da’waahum ‘anil hamdu lilaahi
rabbil ‘ aalamiiina, wa shallallahu ‘alaa sayyidinaa
muhammadin wa’alaa aalihii wa shahbihii wa sallama.

Artinya : Ya Allah, aku memohon pertolongann- Mu dan
kepada-Mu aku menyerahkan diri. Ya Allah, mudahkanlah
kesulitan urusanku dan gampangkanlah kesukaran
perjalananku, berilah padaku rezeki yang baik dan
lebih banyak dari apa yang kuminta. Hindarkanlah
dariku segala keburukan. Ya Tuhanku, lapangkanlah
dadaku dan mudahkanlah segala urusanku.

Ya Allah, kumohon pemeliharaan- Mu dan kutitipkan
diriku kepada-Mu, agamaku, keluargaku, kerabatku dan
semua yang Engkau ni’matkan padaku dan kepada mereka,
semenjak dari akhirat dan dunia. Peliharalah kami
semua dari keburukan, Ya Allah Yang Maha Mulia. Do’a
mereka (dalam surga) ialah : “Subhaanakallahumma ”
(artinya : Maha Suci Engkau ya Allah). Ucapan
sanjungan mereka di dalamnya ialah : “Salaam” (artinya
: keselamatan) .

Dan akhir do’a mereka padanya ialah ” “Alhamdulillahi
rabbil aalamiin”, (artinya : Segala puji bagi Allah
Tuhan seantero alam). Dan semoga Allah menyanjung dan
memberi keselamatan kepada Nabi Muhammad saw. Dan
kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, semoga Allah
memberinya keselamatan. (Disebutkan oleh an-Nawawi)

20. Do’a Tiba di Tujuan

Alhamdulillaahil ladzi sallamanii wal ladzii aawaanii
wal ladzii jama’asy syamla bii.

Artinya : Segala puji bagi Allah, yang telah
menyelamatkan aku dan yang telah melindungiku dan yang
mengumpulkanku dengan keluargaku.

21. Do’a Ketika Bercermin

Alhamdulillaahil ladzii sawwaa khalqii fa’addalahu wa
karrama shuurata wajhii fahassanahaa waja’alanii minal
muslimiina.

Artinya : Segala puji bagi Allah yang menyempurnakan
kejadianku dan memperindah dan memuliakan rupaku lalu,
membaguskannya dan menjadikan aku orang Islam. (HR.
Ibnu as-Sani)

Allaahumma kamaa hassanta khalqii fahassin khuluqii

Artinya : Ya Allah, sebagaimana Engkau telah
memperindah kejadianku, maka perindah pulalah
akhlakku. (HR. Ahmad)

22. Do’a Ketika Hendak Berpakaian

Biismilaahirrahmaan irrahiimi. Allaahumma innii
as-aluka min khayrihi wa khayri maa huwa lahu wa
a’uudzubika min syarrihi wa khayri maa huwa lahu.

Artinya : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha
Penyayang. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari
kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan sesuatu yang
ada di pakaian ini. Dan aku berlindung pada-Mu dari
kejahatan pakaian ini dan kejahatan sesuatu yang ada
di pakaian ini.

Alhamdulillahilladz ii kasaanii hadzaa wa razaqaniihi
min ghayri hawlin minnii wa laa quwatin.

Artinya : Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan
pakaian ini kepadaku dan mengkaruniakannya kepadaku
tanpa daya dan kekuatan dariku. (HR. Ibnu as-Sani)

23. Do’a Ketika Hendak Bersetubuh

Bismillaahi, allahumma jannibnasy syaythaana wa
jannibisy syaythaana maa razaqtanaa.

Artinya : Dengan nama Allah, ya Allah; jauhkanlah kami
dari gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari
rezki (bayi) yang akan Engkau anugerahkan pada kami.
(HR. Bukhari)

24. Do’a Masuk Pasar

Bismillahi, allahumma innii as-aluka khayra haadzihiz
suuqi wa khayra maa fiihaa, wa a’uudzu bika min syarri
haadzihis suuqi wa min syarri maa fiithaa. Allahumma
innii a’uudzu bika an ushiiba fiihaa yamiinaam
faajiratan aw shafagatan khaasiratan.

Artinya : Dengan nama Allah ya Allah aku memohon
pada-Mu kebaikan pasar ini dan kebaikan yang ada di
dalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan
pasar ini dan dari keburukan yang ada didalamnya. Dan
aku berlindung pada-Mu dari sumpah palsu dan dari
suatu pembelian atau penjualan yang merugikan. (HR.
Hakim)